Tagarchief: featured

Koning zet toon van betekenis

Het is het gesprek van de dag: Op straat, de nieuwszenders en social media, allemaal lovende woorden over het interview van koning Willem Alexander met Wilfried de Jong. Wat mij opvalt is dat de koning de tone of voice heeft waar deze eeuw behoefte aan heeft. De toon van betekenis.

De toon van betekenis durft ieder (persoonlijk) probleem te bespreken. Het legt de nadruk op zijn persoonlijkheid en schuwt de rafelige randjes niet. Het is dié toon die dankbaarheid uitspreekt voor het interessante leven dat hij mag leiden en die vertelt over de nationale troost die hij na het overlijden van Friso heeft mogen ontvangen.

Hij praat als mens over zijn herinneringen van de afgelopen 50 jaar, als kind van, als student, echtgenoot en vader en dat bij elkaar opgeteld is wie hij is geworden en waarmee hij zijn ambt als koning kleur geeft. De toon waarop hij praat is ontwapenend, emotioneel maar ook kritisch over zich zelf.

Het is de toon waarvan ik denk dat we daar het meest mee kunnen bereiken in dit leven. Het brengt ons dichter bij onszelf maar ook dichter bij elkaar. Het is de toon die ons in verbinding stelt met die ander.
Het is de toon die ik iedereen toewens in te zetten voor een gesprek aan de keukentafel, een politiek debat, in de dialoog over maatschappelijk vraagstukken en bij het betalen aan de kassa en het wachten bij de bushalte. Het is de toon van betekenis. De toon waarmee we verbondenheid kunnen creëren met die ander en met onszelf. Voor de een is dat vanzelfsprekend voor de ander lijkt het ingewikkeld. Maar als we meer zin en betekenis aan dit leven willen geven moeten we soms even durven doen en over de angst of trots heen stappen. De toon is gezet! Doe jij mee?
Groet Karenanna Knopper

Ik ben Karenanna

Karenanna expert in storytelling, media communicatie en verbinding

Vanuit mijn opleiding (Nederlands Recht) en mijn werk als zelfstandig producent/programmamaker, storyteller van het eerste uur, communicatiemanager, dagvoorzitter en coach ben ik zeer goed in staat om snel en adequaat kennis te vergaren en deze te combineren met uitstekende functionele en sociale vaardigheden.

Ik noem mijzelf soms een conceptueel denker. Onvermoeibaar, daadkrachtig en altijd met een positieve inslag heb ik gestalte gegeven aan mijn concepten en ook de verbinding gezocht.
De praktijk heeft mij geleerd dat het tonen van oprechte interesse (maatschappelijke betrokkenheid) en het bieden van een luisterend oor leidt tot vertrouwen. Wanneer je opgedane kennis en informatie op pragmatische wijze weet te vertalen word je geloofwaardig. Die aanpak heeft mij in de meest uiteenlopende situaties in staat gesteld mensen uit alle lagen van de bevolking te interviewen en een puur en vertrouwelijk gesprek te voeren. (Letterlijk van de man in de straat tot aan de gouverneur van Limburg) Dit leidt niet alleen tot een uniek en interessant interview, storytelling of visualisatie maar biedt tevens een unieke mogelijkheid om met de opgedane kennis en informatie ‘stakeholders’ op zorgvuldige wijze te informeren en een brug te slaan tussen de diverse betrokken partijen. Ik heb mijn sporen verdiend op het gebied van TV en social media met (het eerste) cross mediale platform Land van Limburg en Business 3.0TV. Maar ook in opdracht van derden; o.m. het Waterschap Peel en Maasvallei en Kids University For Cooking heb ik content marketing ontwikkeld en gerealiseerd. (zie cv) Werken in teamverband is fijn maar ik kan me alleen ook prima redden. Ik ben een gedreven medewerker met hart voor de zaak. Ik ben betrokken, loyaal en toegewijd. Ik heb een scherp inzicht en ben inventief in het vinden van oplossingen.

Storytelling

Je organisatie heeft een naam en staat ergens voor, net als je eigen naam en persoon. Bij branded content is het belangrijk dat er een verhaal wordt verteld dat de identiteit van de organisatie representeert. Met branded content geef je hier betekenis aan.
KIJK HIER VOOR ONZE COMPILATIE STORYTELLING:

Als je een (korte) film met een verhaal koppelt aan je naam, dan wil je dat dit geloofwaardig is en authentiek overkomt. Een verhaal dat vol energie, gedrevenheid, emoties en authenticiteit verteld wordt, is een krachtig verhaal.

Karenanna Media schept de mogelijkheid dat verhaal te vertellen en te verbeelden. Hierdoor onderscheid je jezelf van andere organisaties. De meest succesvolle branded content weet de commerciële boodschap naadloos in storytelling te verwerken en de informatie over te brengen bij de persoon. Wij helpen je om de echte pure inhoud van het verhaal naar boven te halen en te verzilveren in woord en beeld.