De overheid kan de behoeften en vragen van burgers wel tekenen maar wij kleuren de samenleving.

Voor mijn nieuwe uitdaging als adviseur bij Huis Voor De Zorg en de zusterorganisatie Zorgbelang Limburg ligt er een aardige stapel informatie op mijn bureau waar ik me in mag verdiepen. Het sociale domein is groot, niet altijd even gemakkelijk te doorgronden en op alle fronten in beweging. Het zet aan tot denken en doet een appèl op integriteit en zorgvuldigheid. Het is ook heel erg inspirerend! Er zijn in Limburg ongelooflijk veel bijzondere projecten-proeftuinen waar op regionaal niveau professionals samen met burgers kijken naar de integratie van gezondheidszorg en werk en hoe dit bekostigd moet worden. Ook de regionale en landelijke kranten staan dit weekend weer bol van artikelen over de zorg. Of beter gezegd over hoe de organisatie van de zorg en ondersteuning is veranderd en hoe je daar als burger op actieve en betrokken wijze mee om moet (leren) gaan. Immers: De overheid kan de behoeften en vragen van burgers wel tekenen maar wij kleuren de samenleving. De manier waarop we dat doen zegt heel veel over onze waarden en normen en maatschappelijke betrokkenheid. Een transformatie gaat nooit vanzelf. Ook niet in het sociale domein. Ik begin met veel plezier en interesse aan deze nieuwe uitdaging en zal mijn ervaringen en de ontwikkelingen en vraagstukken de aankomende tijd zeker ook via LinkedIn delen.

Hartelijke groet,

Karenanna

Bronvermelding foto: kleurenvoorvolwassenen.nl